vrijdag 20 februari 2015

Nee je meent het!?

Is dit een verrassing?

Dossiers BJZ's niet op orde
Thumbnail Bureaus Jeugdzorg hebben hun dossiers onvoldoende op orde. Daardoor kunnen ze niet waarborgen  dat de persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn. Dat vreest het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) nadat uit onderzoek bij twee BJZ’s is gebleken dat vaak niet duidelijk omschreven staat wat harde feiten zijn en wat aannames.

Feiten of indrukken
De onderzoeken werden gedaan bij BJZ Noord-Holland BJZ Limburg. Daarbij bleek dat niet goed genoeg is vastgelegd hoe de persoonsgegevens geregistreerd moeten worden. ‘In rapportages moet duidelijk zijn of het om feiten gaat of om indrukken’, legt een woordvoerder van het CBP uit. ‘Het maakt nogal verschil of het vermoeden bestaat dat een vader alcoholist is of dat de vader het daadwerkelijk is. Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen waarborgen zijn dat de rapporten juist zijn.’


Werkwijze
Ook ontbreekt een standaardwerkwijze voor onder meer het weergeven van de herkomst van informatie, het actueel houden van informatie en het markeren van onjuistheden. Daarnaast ontbreken werkwijzen voor de zogeheten contactjournaals waarin de contacten van BJZ met hulpverleners, ouders en jeugdigen zijn vastgelegd.

Afhankelijk
Het CBP wijst op het grote belang van juiste en nauwkeurige informatie waarmee BZJ werkt. ‘Er worden ingrijpende beslissingen genomen over het verlenen van zorg, jeugdbeschermingsmaatregelen, uithuisplaatsingen. Die beslissingen moeten op grond van feiten en juiste rapporten gemaakt worden. De mensen om wie het gaat, te weten jongeren en hun ouders, bevinden zich bovendien in een afhankelijke positie ten opzichte van de BJZ's.’

In de basis
De onderzoeken zijn bij twee bureaus gedaan en de vraag is of deze exemplarisch zijn voor de andere BJZ’s. De woordvoerder noemt het ‘niet zorgvuldig’ om dat te concluderen, ‘omdat dat immers niet onderzocht is’. ‘Maar er is niet voor niets ook met de branche gesproken na dit onderzoek’ Ze wijst er wel op dat nog niet geconstateerd is dat er zaken mis zijn gegaan. ‘Maar we hebben onderzocht hoe het in de basis is geregeld. En daarin zien we tekortkomingen.’

Een jaar oud
Jeugdzorg Nederland laat in een reactie weten dat de onderzoeken van het CBP over de situatie van ruim een jaar geleden gaan en dat inmiddels opleidingen, trainingen en protocollen veel aandacht krijgen. ‘Het zal niemand zijn ontgaan dat het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2015 is overgegaan naar de gemeenten en dat 2014 in het teken stond van de voorbereidingen hierop. De aanbevelingen en lessen uit eerdere onderzoeken en eigen ervaringen van de Bureaus Jeugdzorg zijn gebruikt bij het ontwikkelen van het nieuwe ICT-systeem dat binnenkort in gebruik wordt genomen. Ook treedt een herzien privacy-protocol in werking.’

Verbeteren
Naar aanleiding van de rapporten van het CBP hebben de twee onderzochte BJZ's Noord-Holland (tegenwoordig De Jeugd- en Gezinsbeschermers) en Limburg maatregelen aangekondigd om hun werkwijzen te verbeteren. Jeugdzorg Nederland gaat bekijken welke protocollen en werkwijzen nadere aanscherping behoeven en hier met de Gecertificeerde Instellingen werk van maken.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten